Användning av läkemedel i Sverige

Användning av läkemedel i Sverige

I Sverige är det Socialstyrelsen som har koll på läkemedelsanvändningen. Varje år sammanställer Socialstyrelsen en årlig statiskt om den svenska läkemedelsanvändningen, som ingår i rapporten Sveriges officiella statistik. I april publicerades rapporten om den läkemedelsanvändningen under 2016. I statistikrapporten Statistik om läkemedel för barn, finns sammanställningar gällande hur många barnRead More …

Miljö och läkemedel

Miljö och läkemedel

Läkemedel har likt många andra producerade produkter en påverkan på naturen och miljön. Därför kan det vara bra att som konsument och patient ta del av information gällande läkemedels negativa effekter på miljön. I den här artikeln får du en kort genomgång av de värsta läkemedelsbovarna för miljön. För läkemedelRead More …

Forskning om läkemedel i Sverige

Forskning om läkemedel i Sverige

Utvecklingen och forskningen om uppkomst och användning av nya mediciner sker vid flera universitet i Sverige. I den här artikeln kan du läsa om några av de pågående forskningsprojekt gällande läkemedel som pågår just nu i Sverige. Det största centret för medicinsk forskning är Karolinska Institutet i Stockholm. Vid KarolinskaRead More …

Läkemedel i historien

Läkemedel i historien

Upptäckter och forskning inom medicin och läkemedel har haft stor betydelse för vår tids befolkningsutveckling. Medicinens historia är rik eftersom människor alltid försökt sig på att bota sjukdomar och påverka liv och död. Från fornhistorisk tid till den europeiska medeltiden Tack vare artefakter och mänskliga kvarlevor från förhistorisk tid vetRead More …