Vad innebär antibiotikaresistens?

Vad innebär antibiotikaresistens?

Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla olika typer av bakteriella infektioner hos människor. Men idag är den allt mer utspridda uppkomsten av antibiotikaresistens ett växande folkhälsoproblem. Antibiotikaresistenta bakterier hotar att orsaka ökad dödlighet och sjukdom hos stora folkgrupper. Uppkomsten av resistenta bakterier är kopplade till den storaRead More …

Månadsrapport från europeiska läkemedelsmyndigheten

Månadsrapport från europeiska läkemedelsmyndigheten

Under sommaren 2017 kom det via svenska Läkemedelsverket ut information från två av de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) publicerade i juni månad en rapport gällande vilka nya läkemedel som har fått försäljningstillstånd. Det gäller bland annat läkemedelRead More …

Svenska lagar gällande läkemedel

Svenska lagar gällande läkemedel

Hur ser den svenska lagstiftningen gällande läkemedel ut idag? Och vilken organisation har ansvar för kontroll och tillsyn? Här får du som konsument av läkemedel reda på vilka generella regler som gäller för läkemedel i Sverige. I Sverige utgår lagarna gällande läkemedel från läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Lagarna beskriverRead More …

Användning av läkemedel i Sverige

Användning av läkemedel i Sverige

I Sverige är det Socialstyrelsen som har koll på läkemedelsanvändningen. Varje år sammanställer Socialstyrelsen en årlig statiskt om den svenska läkemedelsanvändningen, som ingår i rapporten Sveriges officiella statistik. I april publicerades rapporten om den läkemedelsanvändningen under 2016. I statistikrapporten Statistik om läkemedel för barn, finns sammanställningar gällande hur många barnRead More …