Läkemedel i historien

Läkemedel i historien

Upptäckter och forskning inom medicin och läkemedel har haft stor betydelse för vår tids befolkningsutveckling. Medicinens historia är rik eftersom människor alltid försökt sig på att bota sjukdomar och påverka liv och död. Från fornhistorisk tid till den europeiska medeltiden Tack vare artefakter och mänskliga kvarlevor från förhistorisk tid vetRead More …