Arbeta med läkemedel – bli farmaceut

Farmaceut är en yrkestitel och en paraplyterm, som omfattar de mer specifika yrkena apotekare och receptarie. Skillnaden mellan de två är att apotekarnas utbildning är längre – fem år, jämfört med receptariernas tre år långa utbildning. Båda utbildningarna är dock inriktade på medicin och hur den påverkar människan, och båda utbildningarna leder fram till jobb inom läkemedelsindustrin.

Som farmaceut kan man arbeta i princip var man vill i produktionskedjan av läkemedel, från forskningsnivå till att faktiskt sälja slutprodukten till konsumenterna på ett apotek. Vill man kunna forska inom medicin måste man dock ha gått apotekarutbildningen, eftersom endast den av de två är forskningsförberedande. Receptarieutbildningen passar med andra ord bättre om man vet med sig att man vill arbeta på ett apotek eller med att kontrollera och sköta regelverk gällande läkemedel inom industrin.

Vill man däremot ha fler dörrar öppna för dig, är det värt att satsa två extra år på att bli apotekare. Den examen man får då möjliggör till exempel internationellt arbete på ett annat sätt, och gör också att man är kvalificerad för chefspositioner inom läkemedelsvärlden.

Om du vill bli farmaceut och forska inom medicin för att utveckla mediciner som räddar liv, är det första steget alltså att komma in på apotekarprogrammet – vilket kan vara lättare sagt än gjort. Högskoleprovet är självklart en väg, men för att få en hög poäng på högskoleprovet krävs många månaders studier med rätt verktyg. Du kan till exempel ta hjälp av Hpguiden.se, där du hittar mängder med resurser som kommer att hjälpa dig till 2.0 och till apotekarprogrammet. Idag finns utbildningen vid tre olika universitet i Sverige: Umeå universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Receptarieutbildningen finns dock även vid Linnéuniversitetet och vid Malmö högskola.