Olikfärgade tabletter och kapslar

Läkemedel ökar bland gamla

Att vi lever allt längre har de flesta förmodligen hört talas om, kanske i samband med att man numer ofta diskuterar de stora kostnader som är förknippade med allt äldre befolkning. Men nu är ju människor oavsett ålder så mycket mer än kronor och ören och att sätta någon prislapp på ett människoliv är det inte så många som skulle drista sig till. Om vi istället bortser från den rent ekonomiska frågan för en stund så infinner sig istället en annan fundering: hur mår våra gamla egentligen? Det ligger nära till hands att sätta ett likhetstecken mellan högre ålder och ökad hälsa. Även om det delvis är sant så är frågan mer komplex än så och själva begreppet hälsa är många gånger svårt att definiera.

Mediciner och hälsa

Olikfärgade tabletter och kapslar
Läkemedel använder vi inte för hälsans skull egentligen, utan för att lindra eller bota sjukdom. Om man tänker så, och samtidigt fokuserar på livskvalitet så framstår läkemedel snart som ett problem. En åldring som tar runt tjugotalet läkemedel per dag tillhör inte ovanligheterna tyvärr, och bara antalet påverkar naturligtvis livskvaliteten. Då har vi inte ens tagit med biverkningar och beroende i beräkningen. De flesta av oss hoppas nog på ett trivsamt äldreboende med bekväma sängar och kvalitativ kost inför ålderdomen, men som det ser ut just nu så sitter många av våra gamla halvsovande och aptitlösa vid matbord och allrum runtom i landet. Delvis beroende på övermedicinering.

Regionala skillnader

Precis som med sjukvården så har man olika bra äldrevård beroende på var i landet man bor. Skillnaden är bara att sjukvårdens kvalitet syns uppe på landstingsnivå medan de äldres situation redan varierar mellan kommuner i landet. Det lilla forskningsmaterial som än så länge finns på området visar dock att de äldre som bor i kommuner där man fokuserar mer på livskvalitet också upplever sig må bättre. Ofta handlar det om små insatser som god mat eller att få komma ut i friska luften varje dag.