Antibiotikans roll för mänskligheten

Gregory Bateson, engelsk biolog och genetiker (bland annat), sa ungefär så här: “Allting finns, det gäller bara att komma på sättet att hitta det”. Tänk vilken skillnad det kan bli för en hel mänsklighet att hitta det där som redan finns! Antibiotikan är ett fantastiskt exempel på det. Ingen vet riktigt vad Alexander Fleming höll på med 1928 och glömde bakterier i en skål under flera veckors tid. När han kom på det, upptäckte han att skålen hade möglat och att bakterierna hade dött. Han tog det han såg på allvar och började forska i ämnet – och hans kollegor Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey kom genom försök på djur och människor fram till att det var verksamt på sjukdomar som man tidigare inte hade trott kunde botas. 1941 introducerades antibiotikan som medicin inom sjukvården. Det ledde till att de tre forskarna fick nobelpriset 1945. Den här forskningen, som uppskattas ha räddat flera hundra miljoner människors liv, nämns ofta som en av medicinens allra viktigaste upptäckt.

Andra rön om själva upptäckten

Det finns de som påstår att det inte alls var Fleming som upptäckte antibiotikan, utan att det faktiskt användes redan av de gamla egyptierna för cirka 2000 år sedan. En forskare i USA, George Armelagos, har kommit fram till att det fanns ansenliga mängder av tetracyklin i mumier som nubier lämnade efter sig. Just detta antibiotika blev officiellt erkänt i världen 1950. Detta folkslag levde i någonstans i närheten av det gränsland som i dag är Sudan och Egypten. De verkade förstå vilken verkan tetracyklinet hade på sjukdomar, kanske främst infektioner. De drack det från det att de var småbarn. De skapade det från korn, som smittats med en mögelbakterie – Streptomyces – som producerar tetracyklin – som de hade grävt ner i jorden. Eftersom tetracyklinet dödar andra bakterier som är i konkurrens med det, måste det ha förebyggt många sjukdomar bland detta folk. De hade nog ingen aning om att det de höll på med kunde förhindra allvarliga sjukdomar som kan utvecklas till epidemier, utan var mer inne på att bara njuta av de fördelar som användandet gav.

Antibiotikans läkande egenskaper

Det finns alltså många nya rön som kan behöva delas ut så att människor får höra talas om hur saker går framåt. För att få ut rätt budskap, gäller det att ha en bra mall till proffsiga nyhetsbrev. Där kan man sedan till exempel berätta om antibiotikans alla fiffiga egenskaper. Bland mycket annat kan antibiotikan göra skillnad på vilka celler som tillhör människor, och vilka som är bakterier. Sedan kan den påverka bakterien genom att hindra den att framställa proteiner som behövs för att den ska överleva, hindra den från att utöka sin arvsmassa och hindra den från cellväggarna byggs upp. Viss antibiotika dödar alla bakterier, medan andra ser till att bakterierna inte kan föröka sig mer så att kroppen orkar slåss mot dem genom sitt immunförsvar. Det behövs olika slags antibiotika mot olika slags bakterier. Beroende på var infektionen är på kroppen, vilken bakterie det är som behöver påverkas och vilken form medicineringen ska ges, bestäms vilken antibiotiska som är den effektivaste behandlingen.