Läkemedel inom tandvården

Inom den moderna tandvården är läkemedel ofta ett viktigt komplement till tandläkarens utrustning och något vi kan behöva ibland för att nå så god mun- och tandhälsa som möjligt. Det handlar också om att vi inte ska behöva lida och uppleva smärta i onödan. Tandläkare hör därför också till den ganska lilla grupp av verksamma inom vården som har laglig rätt att skriva ut även receptbelagda mediciner. Även sådana som anses vara starka och som kan ha biverkningar. I det här inlägget ska vi bland annat titta på i vilka lägen en tandläkare får skriva ut medicin och vilka läkemedel det då kan vara fråga om. Detta är ett område som läkemedelsverket och andra branschaktörer håller ögonen på och det kan därför vara bra att hålla sig uppdaterad. Inte minst för dig som redan kan en del om läkemedel kan vara intressant att veta lite mer om hur reglerna ser ut kring just tandvård.

Smärtstillande medel och behandlingar

Mycket av det vi gör hos tandläkaren innebär att vi får ont. Både under själva behandlingen och ofta även under en tid efter besöket. Tandläkare har en begränsad rätt att ge smärtstillande medel under behandlingen, oftast i form av lokalbedövning som ges via spruta. Den ger omedelbar lindring. Du kan också få med dig smärtstillande medicin hem efter tandläkarbesöket och i vissa fall kan man få något som dämpar eventuell “tandläkarskräck”. Man har rätt att slippa smärta och ibland kan det krävas ganska starka läkemedel om ingreppet i munnen varit lite större. Skillnaden mellan en läkare och en tandläkare är dock att tandläkaren inte skriver ut lika mycket mycket medicin. Omkring 25 tabletter är ett riktmärke. Om du har mycket kontakt med tandvården och är nyfiken på de mediciner som förekommer rekommenderar vi boken “Tandvårdens läkemedel”. Där finns även de regler som gäller vid förskrivning av medicin som tandvårdspersonal måste följa. Anledningen till att tandläkare bara får skriva ut mindre mängder smärtstillande är att det är fråga om narkotiska preparat som kan vara beroendeframkallande.

Förebyggande och vårdande läkemedel

När det gäller sjukdomar i munhåla och hals är det i regel en doktor man går till men även tandläkare kan föreskriva såväl receptfria som receptbelagda läkemedel som kan antas förebygga problem hos en utsatt patient. Det kan till exempel handla om flour och annat som stärker tändernas försvar mot karies. Förutom smärtlindring i samband med behandling kan vi efter ett ingrepp vara i behov av inflammationsdämpande medicin och sådana läkemedel har en tandläkare också rätt att skriva ut. I många länder strävar man idag mot att minska behandlingen av antibiotika för att få bukt med problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Tandläkare kan dock i vissa fall skriva ut antibiotika om det till exempel finns en infektion i käkbenet. Du kan få akut tandvård stockholm vid behov och känna dig ganska trygg i att du kommer att få den vård och de mediciner du behöver. Svensk tandvård har nämligen mycket gott rykte internationellt.