Missbrukar någon i din närhet läkemedel eller andra droger?

Drogmissbruk kan te sig på många sätt. När någon missbrukar läkemedel som till exempel smärtstillande eller bensodiazepiner kan det vara svårt för närstående att upptäcka det i tid. Oftast syns det inte på utsidan och det kan vara svårt att förstå varför någon plötsligt börjar bete sig lite annorlunda eller verkar må sämre mot tidigare. Det är väldigt viktigt att ett ingripande sker snabbt när någon missbrukar kraftigt beroendeframkallande läkemedel eller andra droger. Om du har misstankar om att detta gäller någon i din närhet kan du titta efter följande tecken för att se om personen kan behöva hjälp eller en handräckning.

Tecken på att någon missbrukar

Människor har i regel bra intuition och ens magkänsla kan snabbt säga om någonting i ens trygga omgivning förändras eller är fel, även om vi inte riktigt förstår vad det är. Om du till exempel har en misstanke om en kollegas drogmissbruk på jobbet kan det vara för att personen beter sig avvikande och annorlunda, men utan att du kan peka på specifika saker hen gjort. Vanligt när någon börjar missbruka en substans är att den blir lite förändrad i humöret och i hur den mår. Det är vanligt att man får aggressionsproblem, blir lättretlig, ofta är trött eller allmänt nedstämd. Om du känner en misstanke om att detta sker någon i din närhet eller på jobbet är det viktigt att direkt kontakta din närmsta chef och berätta om detta. Chefen ska då i sin tur kontakta den berörda personen. Åtgärder som kan vidtas för att förebygga dessa situationer är att ta extern hjälp från personer som är proffs på att hantera och förebygga drogmissbruk på arbetsplatser och se till att ingen hamnar där.