Vad innebär antibiotikaresistens?

Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla olika typer av bakteriella infektioner hos människor. Men idag är den allt mer utspridda uppkomsten av antibiotikaresistens ett växande folkhälsoproblem.

Antibiotikaresistenta bakterier hotar att orsaka ökad dödlighet och sjukdom hos stora folkgrupper. Uppkomsten av resistenta bakterier är kopplade till den stora och i många fall nödvändiga användning av antibiotika. Samtidigt beror den ökade spridningen av resistenta bakterier på en allt för stor användning av antibiotika. I många delar av sjukvården arbetar läkare idag därför för att endast skriva ut antibiotika om det verkligen behövs. Samtidigt krävs det att ett preventivt hygienarbete sker i samhället för att minska uppkomst och spridning av infektioner och smittspridningar. Ett viktigt steg i den riktningen är även vaccinationsprogram som barnvaccinationsprogrammet samt influensa- och pneumokockvaccinationen av äldre. Samtidigt som det är viktigt att minska användningen av antibiotika i stort satsar även forskningen på att utveckla nya typer av antibiotika som kan verka på andra sätt än tidigare.

Hos Folkhälsomyndigheten går det att läsa mer om arbetet mot antibiotikaresistens.