Månadsrapport från europeiska läkemedelsmyndigheten

Under sommaren 2017 kom det via svenska Läkemedelsverket ut information från två av de europeiska läkemedelsmyndigheterna.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) publicerade i juni månad en rapport gällande vilka nya läkemedel som har fått försäljningstillstånd. Det gäller bland annat läkemedel för patienter med njurcellscancer, för behandling av bröstcancer och för de som lider av Crohns sjukdom. Utöver kommitténs utlåtande gällande vilka läkemedel som har fått försäljningstillstånd publicerade av den europeiska läkemedelsmyndigheten kommer en rapport gällande vilka läkemedel som har fått rätt att göra en ny bedömning på ansökningar för utvidgade/ändrad sjukdomstillstånd. För fullständig lista och information gällande vilka läkemedel det gäller och vilka sjukdomar det handlar om går det att läsa mer om detta på Läkemedelsverkets hemsida.

Samtidigt meddelar även Läkemedelsverket att den PRAC, europeiska organisationen som arbetar för säkerhet inom läkemedelsbranschen, sedan i juni rekommenderar att användningen av Zinbryta reduceras. Detta då läkemedlet idag måste undersökas i relation till hur det möjligen ökar patienters risk för leverskada.