Svenska lagar gällande läkemedel

Hur ser den svenska lagstiftningen gällande läkemedel ut idag? Och vilken organisation har ansvar för kontroll och tillsyn? Här får du som konsument av läkemedel reda på vilka generella regler som gäller för läkemedel i Sverige.

I Sverige utgår lagarna gällande läkemedel från läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Lagarna beskriver vilka regler och villkor som gäller för läkemedel i Sverige, samt hur kontroll och tillsyn bör bedrivas och av vilka organisationer. Samtidigt lyder Sverige genom sitt medlemskap i EU under den Europeiska lagstiftningen för läkemedel. Det innebär att Sverige tillsammans med andra medlemsstater arbetar fram lagar. Exempelvis kan inte Sverige som enskild stat reglera den hanteringen av läkemedel själv. Däremot har Sverige en nationell läkemedelsstrategi. Den här här nationella läkemedelsstrategin är utvecklad av den svenska regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, och andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Strategin ska verka för en effektiv och säker läkemedelsanvändning, för tillgängliggöra läkemedel och för en jämlik användning, samt för en samhälls- och miljövänlig läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket är en svensk myndighet som tillhör Socialdepartementet. Myndighetens uppdrag är att verka för en bättre svensk folk- och djurhälsa. Hos Läkemedelsverkets hemsida kan du läsa mer om svensk hantering av läkemedel.