Användning av läkemedel i Sverige

I Sverige är det Socialstyrelsen som har koll på läkemedelsanvändningen. Varje år sammanställer Socialstyrelsen en årlig statiskt om den svenska läkemedelsanvändningen, som ingår i rapporten Sveriges officiella statistik. I april publicerades rapporten om den läkemedelsanvändningen under 2016. I statistikrapporten Statistik om läkemedel för barn, finns sammanställningar gällande hur många barn under 18 år som får läkemedel på recept utskrivna.

I rapporten publiceras bland annat fakta gällande allt från läkemedelskostnader till mängd uthämtade läkemedel via recept. Rapporten visar exempelvis att under 2016 hämtade 66 procent av Sveriges befolkning ut minst ett läkemedel. Detta motsvarar cirka 6,5 miljoner människor men det var samtidigt flest personer i de äldre åldersgrupperna som hämtade ut mest medicin. De tre receptbelagda läkemedel som hämtades ut av flest antal personer var Paracetamol, Omeprazol och Penicillin V. Trots att så stor andel av Sveriges befolkning hämtade ut Penicillin, har användningen av antibiotika minskat sedan 2006. Däremot har andelen av uthämtade adhd-läkemedel ökat. Vad som även har ökat sedan 2015 är andelen patienter som fått sömnhormonet melatonin utskrivet.

Vill du veta mer om användningen av läkemedel i Sverige kan du läsa vidare i Socialstyrelsens rapport från 2017 eller på Socialstyrelsens hemsida.