Miljö och läkemedel

Läkemedel har likt många andra producerade produkter en påverkan på naturen och miljön. Därför kan det vara bra att som konsument och patient ta del av information gällande läkemedels negativa effekter på miljön. I den här artikeln får du en kort genomgång av de värsta läkemedelsbovarna för miljön.

För läkemedel riskerar att påverka miljön negativ i alla led – från forskning och produktion, via försäljning och slutligen via avfalls- och avloppshantering. Den allra största påverkan i kedjan har läkemedel när de används. Många läkemedelsrester kommer ut från patientens kropp via urin eller avföring, och förs därefter ut via avloppen till naturen. De allra största riskerna för miljön kommer från så kallade biologiskt aktiva substanser. Många mediciner med dessa substanser påverkar växter och djur, men inte alltid på samma sätt som hos människan.

I Sverige har många läkemedelsföretag väl etablerade miljöprogram. Den svenska läkemedelslagstiftningen kräver även att företag ska rapportera möjliga miljörisker som kan uppkomma från deras läkemedel. Detta sker i samband med att en medicin blir godkänd eller ej. Sedan tio år tillbaka finns det därför data kring hur stor miljörisk som läkemedel innebär. Det gäller för läkemedel från europeiska aktörer. EU har krävt miljöbedömning av läkemedelsprodukter sedan 1995. Sedan 2006 finns det dokumenterade riktlinjer som heter ”Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use”, gällande hur miljöriskbedömningar bör utföras för att ett läkemedel möjligen ska få ett godkännande inom EU.

Som privatperson är det viktigt att ta hand om överblivna läkemedel. För många av de läkemedel som skrivs ut av läkare till patienter hämtas ut men används aldrig. Kanske är de för gamla eller behövdes de aldrig. Dessa mediciner ska aldrig slängas direkt i soporna utan lämnas in hos Apoteket som har resurser att hantera överblivna läkemedel.