Forskning om läkemedel i Sverige

Utvecklingen och forskningen om uppkomst och användning av nya mediciner sker vid flera universitet i Sverige. I den här artikeln kan du läsa om några av de pågående forskningsprojekt gällande läkemedel som pågår just nu i Sverige.

Det största centret för medicinsk forskning är Karolinska Institutet i Stockholm. Vid Karolinska bedrivs såväl grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Antalet forskningsområden och projekt är många. Men vid Karolinska sker bland annat projekt inom cancer och hematologi, projekt inom endokrinologi och metabolism, projekt inom området för infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi, samt projekt inom området för utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin. Vid Karolinska Institutet deltar även den svenska regeringens satsning på de så kallade strategiska forskningsområdena (SFO). Detta innebär att den svenska regeringen stöttar Karolinska institutet finansiellt inom sex olika områden: stamceller, diabetes, neurovetenskap, cancer, epidemiologi och vårdforskning.

I Uppsala, vid institutionen av farmaceutisk biovetenskap pågår forskning med framförallt nio stycken olika inriktningar . Dessa är biokemisk farmakologi, biologisk beroendeforskning, toxikologi och läkemedelssäkerhet, medicinsk masspektrometri, neurofarmakologi, drogberoende och beteende, translationell PKPD, farmakometri, farmaceutisk bioinformatik samt farmaceutisk cellbiologi. I andra ord så pågår det olika forskningsprojekt som kretsar kring allt från frågor om hur läkemedel påverkar människors levande kroppar, till projekt som strävar efter att ta fram nya modeller som ska kunna beskriva hur olika läkemedel fungerar.

Vid Medicinska fakulteten i Lund bedrivs forskning inom bland annat områden som epidemiologi, diabetes, stamceller och regenerativ medicin, cancer samt nanovetenskap och nanoteknik. Enligt Medicinska fakultetens hemsida strävar institutionen efter att bedriva ett arbete som ska ske i samråd med andra aktörer inom hälso- och sjukvården. Fakulteten vill på så vis öka kunskapen som påverkar människors liv till det bättre genom att bedriva en utbildning, forskning samt förmedling av kunskap som kontinuerligt sker med en hög kvalité och med verklig samhällsrelevans.

För den som är intresserad av att hålla sig uppdaterad inom vård och hälsa samt medicinsk forskning finns det flera olika tidskrifter som bevakar och rapporterar. Några exempel är Dagens Medicin, Tidskriften Medicinsk vetenskap, samt tidningen Forskning och medicin. Om du som läsare är intresserad av att hålla dig a jour med medicinsk forskning är det bra att kolla på de olika fakulteternas hemsidor gällande kommande disputationer och avhandlingar samt övrig information och nyheter.