Läkemedel

Anledningen till att läkemedel behövs kan vara otaliga. Det kan bero på medfödda sjukdomar, skador, sjukdomar som triggats av livsstil eller en smitta. Det är såklart omöjligt att helt förhindra behov av läkemedel, men det finns alltid saker man kan göra för att minska risken. Ett hälsosamt liv, samt god handhygien och vid vissa tillfällen skyddande mask för att minska risken att bli smittad av olika sjukdomar. På www.maskzofsweden.se kan man hitta säkra masker till bra priser.

Vanliga läkemedel

Det finns tusentals olika läkemedel idag. Vissa är mycket vanliga, exempelvis huvudvärkstabletter. Andra har endast några få användare i hela landet. På Vårdguidens hemsida kan man lära sig mer om tillstånd som ofta kräver läkemedelsbehandling.

Här följer några vanliga läkemedelsgrupper:

  • Blodtryckssänkande läkemedel

Många människor, särskilt äldre, behöver läkemedel som sänker blodtrycket.

  • Värktabletter

Vissa av dessa läkemedel är beroendeframkallande och bör intas med försiktighet.

  • Blodfettssänkande läkemedel

Många har för hög halt av fett i blodet och behöver reglera det med blodfettssänkande läkemedel.

  • Diabetesläkemedel

Har man diabetes behöver man ofta antingen tabletter som sänker blodsockret eller i allvarligare fall insulinsprutor.

Lära sig mer om läkemedel

Det är viktigt för både patienter och sjukvårdspersonal att veta så mycket som möjligt om aktuella läkemedel. Det handlar både om att veta vad läkemedlet göra, om det finns särskilda saker man ska tänka på när man tar läkemedlet och om eventuella biverkningar. Det finns exempelvis läkemedel som ska tas i samband med måltider, och andra som ska intas på fastande mage. Vissa biverkningar kan vara viktiga att vara uppmärksam på. På FASS kan man läsa allt om läkemedel som säljs i Sverige. Den myndighet som ansvarar för kontroll av läkemedel i Sverige är Läkemedelsverket, de ser till att vi kan lita på att de läkemedel vi köper på apoteken är säkra.