Forskning om läkemedel i Sverige

Forskning om läkemedel i Sverige

Utvecklingen och forskningen om uppkomst och användning av nya mediciner sker vid flera universitet i Sverige. I den här artikeln kan du läsa om några av de pågående forskningsprojekt gällande läkemedel som pågår just nu i Sverige. Det största centret för medicinsk forskning är Karolinska Institutet i Stockholm. Vid KarolinskaRead More …

Läkemedel i historien

Läkemedel i historien

Upptäckter och forskning inom medicin och läkemedel har haft stor betydelse för vår tids befolkningsutveckling. Medicinens historia är rik eftersom människor alltid försökt sig på att bota sjukdomar och påverka liv och död. Från fornhistorisk tid till den europeiska medeltiden Tack vare artefakter och mänskliga kvarlevor från förhistorisk tid vetRead More …